Srce hoće promene, ne računaj na mene
Duša više ne vene, ne računaj na mene
Drugom nek te ožene, Zemlja nek se okrene
I Bog nek te spomene, ne računaj na mene

Na moj nežni zagrljaj više ne računaj
Na slabost i oproštaj više na računaj
Jer ja sam slobodna da radim šta hoću
I pre bih pristala čak i na samoću
Jer ja sam slobodna da radim šta želim
Al' neću pristati s drugom da te delim
Nikada, nikada, nikada, nikada

Srce hoćе promene, ne računaj na mеne
Duša više ne vene, ne računaj na mene
Drugom nek te ožene, Zemlja nek se okrene
I Bog nek te spomene, ne računaj na mene

Na moj nežni zagrljaj, više ne računaj
Na slabost i oproštaj, više na računaj
Jer ja sam slobodna, da radim šta hoću
I pre bih pristala čak i na samoću
Jer ja sam slobodna, da radim šta želim
Al' neću pristati, s drugom da te delim
Nikada, nikada, nikada, nikada

Na moj nežni zagrljaj, više ne računaj
Nikada

Comment: