KUME MOJ - BRESKVICA - TEKST PESME

Uberi crne ruže kad pođu po mene
Crn je Mesec, a beše žut
Nek jedna te ubode i krv nek ti krene
Dosta mi je za srećan put

Kumuješ, kumuješ
Ej, kume moj, zar ti nisu javili?
Tamo gde moju bol, moj nespokoj
Noćas svi bi slavili
Kumuješ, kumuješ, a nisi tu
Život se skamenio
Kad sam ja, Boga ja opsovala
Pa me nisi ženio

Već plače pola grada - za mene se moli
Drugo pola - veseli se
Šta radi tužna mlada kad je duša boli?
Od tebe joj ne seli se

Kumuješ, kumuješ
Ej, kume moj, zar ti nisu javili?
Tamo gde moju bol, moj nespokoj
Noćas svi bi slavili
Kumuješ, kumuješ, a nisi tu
Život se skamenio
Kad sam ja, Boga ja opsovala
Pa me nisi ženio

Kumuješ, kumuješ
Ej, kume moj, zar ti nisu javili?
Tamo gde moju bol, moj nespokoj
Noćas svi bi slavili
Kumuješ, kumuješ, a nisi tu
Život se skamenio
Kad sam ja, Boga ja opsovala
Pa me nisi ženio

Comment: